പഴം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇപ്പൊത്തന്നെ ഉണ്ടാകി നോക്കൂ|| BANANA JUICE|| BANANA CHOCOLATE MILK SHAKE

Juice Recipes
SUBSCRIBE MY CHANNEL- https://www.youtube.com/channel/UC532osgu0n3gG0YIIXvTggw
LIKE MY FACEBOOK PAGE- https://www.facebook.com/noufasinu/?ref=aymt_homepage_panel
SUBSCRIBE MY NEW CHANNEL-{HEALTH TIPS
PULLANI AYUR TIPS–https://www.youtube.com/channel/UCTn4Ecu4uKVRnFvL5ZHU-WQ
CONTACT ME ON- liyanabasil@gmail.com
HAI FRNDS
TODAY IAM GOING TO SHOW YOU HOW TO MAKE A FLAVOURED BANANA CHOCOLATE MILK SHAKE AT HOME…. THIS IS A REFRESHING DRINK CAN BE SERVED BY CHILL
HOPE YOU WILL ENJOY THIS RECIPE
INGREDIENTS:-
BANANA- 3 SMALL
CINNAMON POWDER
MILK – 1 LARGE GLASS
SUGAR AS PER YOUR TASTE
ICE CUBES
DARK CHOCOLATE( OPTIONAL)

Products You May Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *